Terminoloģijas pārvaldība

We actively participate in developing, dis­cussingand approving the newest IT
terminology used both company and country wise.

Terminoloģijas pārvaldības pakalpojumi

Terminoloģijas izstrāde un pārvaldība ir nozīmīga LINGMASTER darbības joma, kas mūs atšķir no citiem tulkošanas uzņēmumiem.

Kopš 2007. gada LINGMASTER aktīvi piedalās jaunu terminu un to definīciju izstrādē, apspriešanā un apstiprināšanā Latvijas terminoloģijas komisijā, kā arī novecojušo terminu pārskatīšanā un mainīšanā atbilstoši jaunajiem nozares standartiem, līdztekus tehnoloģiju attīstībai un laikmeta garam. Situācija ar IT terminoloģijas izstrādi Latvijā ir ļoti izdevīga, jo mums ir ļoti aktīva IT terminoloģijas apakškomisija, kas pulcējas uz savām sēdēm katru otro nedēļu. Turklāt tas ļauj atrisināt jebkurus apšaubāmus terminoloģijas jautājumus, pārrunājot tos ar pārējiem komisijas locekļiem, tiklīdz šie jautājumi parādās mūsu ikdienas darbā.

Oficiālās terminoloģijas izstrādes procesā ir iesaistīts ne tikai LINGMASTER vecākais terminologs; Mēs mudinām mūsu iekšējos tulkotājus un redaktorus piedalīties terminoloģijas diskusijās, apmeklēt komisijas sanāksmes un paplašināt savas zināšanas dažādās jomās.

Nenovērtējamā pieredze un kompetence palīdz mums apmierināt mūsu klientu vajadzības pēc pareizas nozares terminoloģijas un kvalificē mūs darbam par pasaules populārāko programmatūras izstrādātāju mērķa terminologu.

Terminology Management

Kā mūsu terminoloģijas kompetence var jums būt noderīga?

Būtiska jebkura tehniskā teksta daļa ir attiecīgā priekšmeta jomas terminoloģija.

Ja jūsu uzdevumi un prasības ir daudzveidīgas un svārstās no tīriem mārketinga materiāliem līdz nopietnām tehniskajām specifikācijām, mūsu IT un tehniskās terminoloģijas zināšanas ir būtiskas, lai jūs varētu uzticēt terminu glosāriju izveidi un uzturēšanu uzņēmumam LINGMASTER.

Šie terminu glosāriji palīdzēs tulkotājiem un redaktoriem lietot pareizu un konsekventu nozares terminoloģiju, kas savukārt uzlabos kopējo tulkojumu kvalitāti un nodrošinās šo tekstu atbilstību nozares standartiem.

Jūsu Terminu Glosāriju Izveide Un Uzturēšana

Jūsu Terminoloģijas Datu Bāzes Atjaunināšana Un Uzturēšana

Pareizas Un Nepārprotamas Terminoloģijas Izvēle Tulkošanas Procesā